Uslovi garancije

Garancija ograničena na period od 5 godina

Zepter International garantuje da će vaš prečišćivač vazduha Therapy Air iOn biti bez ikakvih grešaka u materijalu i izradi u periodu od pet (5) godina od kupovine. Garancija je ograničena na period od 5 godina i odnosi se na osnovne delove aparata – motor i elektronsku ploču napajanja („Ograničena garancija“).

Izuzetak: za plastično kućište i generator negativnih jona, garantni period iznosi dve (2) godine.

Uslovi:

Garancija na period od 5 godina važi: - ukoliko su filteri zamenjeni originalnim Zepter filterima u skladu sa preporukama proizvođača o periodu zamene filtera. Filteri moraju biti zamenjeni najmanje jednom godišnje

Potreban je dokaz o kupovini aparata, kao i filtera

Prečišćivač vazduha neće se smatrati neispravnim u pogledu materijala i izrade ukoliko je neophodno njegovo prilagođavanje, izmena ili podešavanje u skladu sa nacionalnim ili lokalnim tehničkim ili bezbednosnim standardima koji se razlikuju od standarda po kojima je proizvod prvobitno projektovan i izrađen.

Garancija na period od 5 godina ne obuhvata: - periodičnu zamenu filtera - redovno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalnog trošenja i habanja; - oštećenja proizvoda nastala usled zloupotrebe ili pogrešne upotrebe, uključujući, između ostalog, upotrebu proizvoda u druge svrhe osim za ono za šta je namenjen (prečišćavanje vazduha) - slučajeve kada postoje znakovi neovlašćenog ponašanja od strane kupca ili ukoliko su ugrađeni neoriginalni delovi - bilo kakva oštećenja proizvoda usled toga što je neovlašćeni servis vršio popravku i/ili održavanje - nezgode, slučajeve više sile ili bilo koje uzroke koji su van kontrole kompanije Zepter International, uključujući, između ostalog, udar groma, poplavu, požar, javne nemire.

Garancija se odnosi samo na aparat Therapy Air iOn koji je kupljen posredovanjem konsultanta, u Zepter maloprodajnim objektima, online putem – preko Zepter Web Shop-a i preko zvaničnog distributera kompanije Zepter International. Zahtev za reklamaciju podnosi se ovlašćenom Zepter servisu.

Zepter International zadržava pravo da zameni aparat Therapy Air iOn sličnim proizvodom iz postojećeg asortimana.

Ova garancija ne utiče na zakonska prava potrošača prema važećim lokalnim zakonima, niti na prava potrošača u odnosu na trgovca koja proističu iz kupoprodajnog ugovora. U nedostatku važećih lokalnih zakona, ova garancija je jedina i isključiva pravna zaštita potrošača. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu slučajnu ili posrednu štetu zbog povrede izričite ili posredne garancije za ovaj proizvod. Odgovornost proizvođača je ograničena i ne može biti veća od cene proizvoda koju je platio kupac.

therapy-air