Isporuka i izdavanje proizvoda

Garancija ograničena na period od 5 godina

Isporuka kupljenih Proizvoda vrši se za teritoriju Republike Srbije i biće izvršena na adresu isporuke navedenu u Obrascu za Porudžbinu putem dostavne službe angažovane od strane Prodavca, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema uplate putem pružaoca usluge elektronskog plaćanja.

Prodajna cena je cena proizvoda Bruto.

Dostava proizvoda Klijentu je besplatna.

Klijent potvrđuje prijem isporuke na otpremnici. Pre potvrde prijema isporuke Klijent je obavezan da proveri da li je pošiljka vidno oštećena. U slučaju oštećenja pošiljke ili neslaganja u količini isporučenih proizvoda Klijent postupa u skladu sa odredbama glave X Prigovori i Garantni list. Zajedno sa proizvodima Klijentu će biti uručena i sva neophodna prateća dokumentacija.

Isporuka proizvoda vrši se isključivo za teritoriju Republike Srbije.

Isporuka proizvoda vrši se isključivo radnim danima u vremenu od 8.00h – 17.00h.

Prodavac zadržava pravo da isporuku izvrši u više paketa.

U slučaju kupovine uređaja za prečišćavanje vode instalaciju uređaja vrši ovlašćeni serviser angažovan od strane Prodavca, nakon neposrednog dogovora sa Klijentom o terminu instalacije.