Dokazano: Veći broj smrtnih slučajeva u regijama gde je visoko zagađenje

therapy-air-resenje-za-cist-vazduh

Regije sa visokim stepenom zagađenja imaju nažalost i višu stopu smrtnih slučajeva usled infekcije izazvanom korona virusom, dokazali si naučnici sa Harvarda. Prvi put je uočena povezanost između dugotrajne izloženosti zagađenom vazduhu i stope smrtnosti usled infekcije od covid-19.

Naučni sa Harvarda, tojest Univerziteta Harvard T.H: Chan škole javnog zdravlja, otkrili su da PM 2.5 čestice su direktno povezane sa visokom stopom smrtnosti od covid-19. U okviru studija utvrđena je statistička veza smrtnosti od covid-19 i dugotrojne izloženosti PM 2.5 česticama.

Autori ovog istraživanja su došli do zaključka da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu povećava mogućnost pojave najtežih ishoda usled infekcije covid-19 virusom.

Tu je i studija sa Cardio Vascular Research , među istraživačima je i Andrea Pozzer,istraživač sa Max Planck Institute u Majncu, po čijim procenama je zagađenost vazduha odgovorna za čak 15% smrtnosti od COVID-19 širom sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *